juni 5, 2020

Speciale Doelgroepen

Karate
Conditie- en Krachttraining

Speciale doelgroepen zijn die doelgroepen met een mentale, fysieke of gedragsstoornis. De zwaarte van de aandoening zal bepalen of de persoon kan instappen in de bestaande trainingsgroep of dat er meer sporthulp nodig is.

Er zijn een drietal activiteiten:

  • kickboxing
  • karate
  • conditietraining.

De lessen zijn aangepast aan de fysieke, mentale en gedragsproblemen van de deelnemers.

Interesse: 06.27012769

Kickboxing