mei 23, 2019

Jissenkai full contact karate & kickboxing

Jissenkai full contact karate & kickboxing is een dynamisch combinatie van full contact karate en kickboxing. De training bestaat uit een grote scala van vechttechnieken (combat) voor zelfverdediging en recreatieve full contact combat beoefening.

Jissenkai karate & kickboxing vindt zijn oorsprong in het Japans kickboxing (Sensei Kurasaki, Shin Kakuto Jutsu) en Kakuto karate (Street Fighting Karate) waarin de weg voor zelfverdediging voorop staat.

Jissenkai karate & kickboxing kent belangrijke thema’s:

  1. Respect voor elkaar en de dojo;
  2. Loyaliteit aan elkaar en de dojo; 
  3. Naleven Japans Budo-etiquette;
  4. Plezier beleven in het leren van een vechtsport.

Het Jissenkai full contact karate & Kickboxing staat onder leiding van Renshi Frans van Leeuwen, Godan (5de Dan).

 
Lesdagen en -tijden: interesse Bel dan 0627012769
 
Groepsgrootte:
 
Kosten: